top of page
1984.jpg

חבילת אנרגיה

חבילה הכוללת :

טיפול בקליניקה (1 שעה) במועד אשר יתואם עם המטופל

בתוספת  - 

טיפול רייקי מרחוק, (חצי שעה) במועד אשר יתואם עם המטופל;

חבילת אנרגיה

טיפול בקליניקה (1 שעה) + טיפול מרחוק (30 דקות)

349 ש"ח

bottom of page